برای استفاده از سطح دسترسی مدیر با نام کاربری 1000 و برای استفاده از سطح دسترسی کاربر عادی با نام کاربری 2000 وارد نرم افزار شوید.

نسخه 3.05.10

تمامی حقوق نرم افزار حضور و غیاب کارا وب متعلق به شرکت دانش بنیان کارا دوهزار می باشد. www.kara2000.ir

نسخه 960907